lördag 9 april 2011

Den 9 april

Dagens datum är också årsdagen av den tyska ockupation av Danmark och Norge 1940. Den 9 april 1940 startade den sedan länge förberedda operation ”Weserübung”. Målet var att snabbt ockupera de bägge länderna. Ockupationen av Danmark gick snabbt, man kapitulerade redan på morgonen den 9 april. Men Norge var trots ett försvar som var i lika dåligt skick som det svenska, en hårdare nöt att knäcka.

Redan från krigsutbrottet hade tyskarna intresserat sig för Norge av flera skäl, den norska västkusten var idealisk som utgångspunkt för tyska ubåtar och andra krigsfartyg i kriget mot Storbritannien, men man ville också säkra tillgången till den svenska järnmalmen som exporterades till Tyskland via hamnen i Narvik. Den 8 april hade britterna minerat flera sträckor av den norska kusten för att hindra den svenska järnmalmen att nå Tyskland. Anfallet var dock inte ett direkt resultat av detta utan hade förberetts under lång tid.

I första omgången skulle cirka 8 800 man tyska trupper landsättas i sex, eller åtta, hamnar, räknat från norr: Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger med Egersund, Kristiansand med Arendal och Oslo. Tyska fallskärmstrupper säkrade flygfälten för att man skulle kunna ta emot flera tyska trupper från luften men en tysk landstigning i Oslo hindrades tillfälligt genom att det norska försvaret vid fästningen Oscarsborg  lyckades sänka den tyska kryssaren Blücher i Oslofjorden.


Sänkningen av den tyska kryssaren gav regeringen tid att bestämma handlingsalternativ. Det beslöts att kampen skulle fortsätta och att regeringen och kungafamiljen skulle lämna huvudstaden. Från allierad sida försökte man ordna undsättning till Norge. Brittiska och franska trupper samlades snabbt ihop och sändes till norra Norge men tvangs kapitulera eller vända tillbaka nästan omedelbart på grund av tyskarnas snabba avancemang.

På Youtube finns en del filmer från de dramatiska händelserna, bland annat denna som visar den tyska landstigningen i Bergen den 9 april:Norge tvangs kapitulera först den 10 juni 1940. Den norska kungafamiljen och regeringen hade några dagar tidigare flytt över gränsen till Sverige vid Elverum och sedan tagit sig vidare till London där en exilregering upprättades. Detta innebar att Norge till skillnad från Danmark, blev ett krigförande land på de allierades sida.

I Norge blev Vidkun Quisling, ledaren för det norska nazistpartiet Nasjonal Samling ministerpresident i en nationell nazistisk regering. Den verklige ledare var dock den tyska rikskommissarien Josef Terboven som ledde den tyska ockupationsmyndigheten.

Sveriges Radio sände förra året serien ”Svarta fåglar över Norden” som beskrivet händelserna kring ockupationen av Danmark och Norge. I det första programmet kan man följa dramatiken den 9 april 1940 timme för timme. Programmet kan du lyssna på här.